WORKSHOP STEM JE STEM

Online gesprekken en trainen vereist andere (nieuwe) vaardigheden. Omdat je niet meer kunt aanvoelen hoe een groep mensen erbij zit, omdat de ongeschreven regels zijn veranderd, de kracht van de stilte lijkt verdwenen en het niet meer in de ruimte ‘voelbaar’ is of mensen betrokken zijn. 

Je wilt niet alleen maar zenden, je bent op zoek bent naar interactie en contact met je gesprekspartner…Maar hoe doe je dat?

In de workshop Stem je stem ga ik aan de slag met stem en dynamiek. Je leert door oefenen je stem als instrument te gebruiken, om zo aan te sluiten bij je gesprekspartner. 

UITDAGING

We denken niet vaak na over onze stem en toch is het heel belangrijk om dynamisch en aangenaam te klinken om je boodschap impactvol te maken. Hoe houdt je mensen (online) aangehaakt? Hoe inspireer je met je stem? 

Na deze workshop ben je in staat met je stem aan te sluiten op de ander en dat zorgt voor contact.  

PROGRAMMA

De opzet van dit programma kan verschillen maar het basis programma bestaat uit een workshop van 1 dagdeel van 4 uur, dit kan zowel online als op locatie. 

  • 8 technieken voor dynamisch stemgebruik 

  • Storytelling 

  • Kurk oefening 

  • Praktisch oefenen 

RESULTAAT

Deelnemers die deelnemen aan deze workshop:

  • Hebben bewustzijn over hun eigen stemgeluid 

  • Weten welke kwaliteit van zichzelf terugkomt in hun klank 

  • Weten hoe zij beter aansluiten bij hun publiek